Katalog bibliotek dominikańskich w Polsce

Quote of the Day

Nie istnieje żadna pierwsza zasada rzeczy złych, jak istnieje pierwsza zasada rzeczy dobrych. Po pierwsze bowiem zasada rzeczy dobrych sama jest ze swej istoty dobra. Nic zaś nie może być ze swej istoty złe. Wszelki bowiem byt w takim stopniu, w jakim jest bytem, jest dobry i że zło nie istnieje inaczej jak tylko w dobrym podmiocie. Po drugie, ponieważ pierwsza zasada wszystkiego, co dobre jest najwyższym i najdoskonalszym dobrem, przeto jest również źródłem wszelkiej dobroci. Najwyższe zło nie może więc istnieć, bo choć zło zawsze pomniejsza dobro, nigdy jednak nie może go całkowicie pochłonąć. ~ św. Tomasz z Akwinu


Witamy w katalogu bibliotek dominikańskich w Polsce.

Katalog obejmuje obecnie w całości zbiór książek i czasopism bibliotek Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie oraz Instytutu Tomistycznego w Warszawie. Informacje o sposobie udostępniania zbiorów znajdują się na stronach internetowych tych bibliotek.

W ramach projektu wpółkatalogowania swoje zbiory biblioteczne katalogują tu również: Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie oraz biblioteki dominikańskich klasztorów w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, św. Jacka w Warszawie, w Jarosławiu, Szczecinie, Łodzi oraz w Korbielowie. W sprawie udostępniania zbiorów tych bibliotek należy kontaktować się z bibliotekarzem we właściwym klasztorze.

 

Z zasady wszystkie zbiory udostępniane są prezencyjnie. 

 

Jako że jest to wspólny katalog kilku bibliotek, naszych Czytelników uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy egzemplarz poszukiwanej książki znajduje się w bibliotece, którą mają zamiar odwiedzić. Można też zawęzić wyszukiwanie, wybierając właściwą bibliotekę w pasku wyszukiwania lub przez wyszukiwanie zaawansowane, albo też przy użyciu fasetów.

 

Od 2010 r. współpracujemy z Centrum Nukat.


Log in to your account:

Powered by Koha